Bảo vệ cánh Syma X8 pro

100,000  80,000 

Bộ 4 bảo vệ cánh